fabian-treiber_malerei_20160919_white-signal_2016_160x140cm_rgb